Σάββατο, 25 Αυγούστου 2012

Τραυματισμοί στο γόνατο και Yoga

 
 
Από τότε που η Yoga, ως τρόπος άσκησης, άρχισε να γίνεται όλο και πιο διαδεδομένη στις σύγχρονες κοινωνίες, παράλληλα αναπτύχθηκε μια έντονη αντίδραση από ένα τμήμα της ιατρικής κοινότητας ότι μπορεί να σχετίζεται με τραυματισμούς στο γόνατο.
Αν και για να υποστηριχθεί κάτι τέτοιο, χρειάζεται περισσότερη και αξιόπιστη έρευνα, φαίνεται ότι η μελέτη των Zhu JK και συν (2012) του Τμήματος Ορθοπεδικής του Lishui Central Hospital της Κίνας, δίνει ένα σαφή προσανατολισμό.
Μελετήθηκαν 819 γυναίκες ηλικίας 20-49 ετών, οι οποίες έκαναν γιόγκα ή άλλα δημοφιλή σπορ, όπως μπάντμιντον, τρέξιμο, αναρρίχηση κλπ για τουλάχιστον μία ώρα την ημέρα. Οι γυναίκες κλήθηκαν να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο και υποβλήθηκαν κατόπιν σε φυσική εξέταση.
Μετέπειτα, έγινε Μαγνητική Τομογραφία (MRΙ) του γόνατος που θεωρήθηκε από την προηγούμενη διαδικασία, "ύποπτο" για τραυματισμό και έγινε η τελική διάγνωση.
Οι περιπτώσεις με ρήξεις μηνίσκου συνδυάστηκαν με την ηλικία και το δείκτη μάζας σώματος (BMI). Επιπλέον, τα 181 άτομα που έκαναν γιόγκα χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες, ανάλογα με τις ασκήσεις που έκαναν και τη διάρκεια του προγράμματος άσκησης  και συσχετίστηκαν πάλι με μεταβλητές της ηλικίας, το σκορ BMI και τη κλίμακα Lysholm για τραυμετισμόυς γόνατος (πόνος, κινητικότητα, λειτουργικότητα).
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η γιόγκα σχετίζεται με υψηλότερο κίνδυνο τραυματισμού του μηνίσκου σε σύγκριση με το μπάντμιντον, το τρέξιμο και την αναρρίχηση.
Οι τρεις υποομάδες γιόγκα, έδειξαν στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ τους, από την άποψη της κλίμακας Lysholm  και του BMI. Τα άτομα με μακροπρόθεσμη άσκηση γιόγκα, είχαν μικρότερο βάρος, αλλά χαμηλότερες βαθμολογίες στην κλίμακα Lysholm (όχι καλή κλινική εικόνα, πχ. πόνος ή δυσκολίες σε κάποιες δραστηριότητες).
Συμπεράσματα: Η γιόγκα έχει ίσως σοβαρές επιπτώσεις στο μηνίσκο για τις γυναίκες που κάνουν γιόγκα (κινέζικος πληθυσμός), αλλά χρειάζεται περαιτέρω επαληθεύσεις. Επιπλέον, οι γυναίκες που κάνουν γιόγκα με μεγαλύτερη διάρκεια άσκησης, είναι πιο επιρρεπείς σε τραυματισμό μηνίσκου αν και έχουν καλύτερο σωματικό βάρος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου