Το άρθρο του μήνα
Φυσικοθεραπευτικά προγράμματα άσκησης στο σπίτι
σε ασθενείς  με Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια


 Ένα άρθρο από την Ολλανδία, των Effing T., και συν. (2011), που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Respiratory Medicine, μελέτησε την επίδραση ασκήσεων στο σπίτι σε ασθενείς με Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ). Συνολικά συμμετείχαν 153 ασθενείς. Όλοι παρακολούθησαν 4 συνεδρίες άσκησης για ΧΑΠ που μπορούσαν να εφαρμόσουν στο σπίτι. Οι 74 ακολούθησαν επιπλέον προγράμματα ασκήσεων στο σπίτι από ειδικούς φυσικοθεραπευτές, για 6 μήνες με συχνότητα 3 φορές την εβδομάδα και στη συνέχεια 5 μηνών, με συχνότητα 2 φορές την εβδομάδα. Επειδή τα προγράμματα αυτά είχαν σαν στόχο να αλλάξουν τη συμπεριφορά των ασθενών, όσον αφορά την άσκηση, συστήθηκε η πραγματοποίηση και στις 2 παραπάνω περιόδους, μιας επιπλέον συνεδρίας άσκησης, χωρίς όμως επίβλεψη. Τα αποτελέσματα μετά το πέρας ενός χρόνου, ήταν: στους ασθενείς που παρακολούθησαν τα ειδικά προγράμματα άσκησης στο σπίτι, να βρεθεί βελτίωση της ικανότητας για άσκηση στις περιπτώσεις μέτριας προς σοβαρής ΧΑΠ και επιπλέον να αυξηθεί σημαντικά η συμμετοχή στις δραστηριότητες της καθημερινής ζωής και στο πώς βλέπουν την επίδραση της άσκησης στην βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. Δεν παρατηρήθηκαν διαφορές μεταξύ των ασθενών όσον αφορά τα σκορ άγχους και κατάθλιψης και στα ποσοστά λίπους.